Thông báo tạm dừng chương trình Cộng tác viên liên kết

Phạm Gia Healthcare trân trọng thông báo sẽ tạm dừng Chương trình Cộng tác viên từ ngày 01/02/2019.

Phạm Gia Healthcare trân thành cảm ơn sự hợp tác của các Cộng tác viên trong thời gian vừa qua. Các Cộng tác viên có thể trở thành Đại lý và hưởng mức chiết khấu theo giá trị đơn hàng mà không cần đăng ký lại.

Tìm hiểu thêm chính sách Đại lý tại đây

Liên hệ với Phạm Gia Healthcare để được hỗ trợ tại đây