Saffron Palace và Phạm Gia Healthcare cam kết
đảm bảo sản phẩm Saffron Palace
đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như liệt kê dưới đây
Chứng nhận ISO 22000:2005 về An toàn vệ sinh thực phẩm 
Chứng nhận Số 110014193832  FDA – Hoa Kỳ
Saffron Palace Dubai xác nhận
Phạm Gia Healthcare là đơn vị nhập khẩu
và phân phối độc quyền sản phẩm
Saffron Palace tại thị trường Việt Nam